ผังเวลาการลงทะเบียน

 • วันเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสานงาน

  6/9/23

  ผู้ประสานงานสามาถลงทะเบียนและใช้งานระบบได้เมื่อบัญชีผู้ใช้ของท่านได้รับการยืนยันแล้ว

 • วันเปิดระบบเพิ่มรายชื่อนักเรียน

  18/9/23

  ผู้ประสานงานสามารถเริ่มเพิ่มรายชื่อนักเรียนเข้าระบบได้

 • วันปิดรับลงทะเบียนผู้ประสานงาน

  01/11/23

  ปิดระบบลงทะเบียนสำหรับผู้ประสานงานใหม่ ผู้ประสานงานเดิมยังสามารถเพิ่มรายชื่อนักเรียนได้

 • วันปิดระบบเพิ่มรายชื่อนักเรียน

  3/11/23

  ปิดระบบเพิ่มรายชื่อนักเรียนสำหรับผู้ประสานงานทุกบัญชี หากท่านต้องการเพิ่มรายชื่อนักเรียน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

 • วันเปิดการแข่งขันบีบราสปี 2023 รอบที่ 1 (ออนไลน์)

  13/11/23

  ดูเมนู 'การแข่งขัน' สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 • วันเปิดการแข่งขันบีบราสปี 2023 รอบที่ 2 (ออนไซต์)
  @IT, KMITL

  16/12/23

  ดูเมนู 'การแข่งขัน' สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

กลับหน้าเข้าสู่ระบบ